top of page
Microphone

הצגה בנושא זהירות בדרכים

IMG_7300
אב סז 035
zahav-u61038-fr
אב סז 035
p1010228-crop-u96023
אב סז 042

גילאי: 3-9

זמן: שעה

כללי זהירות בדרכים לגיל הרך

מסרים ומושגים : מצוות ונשמרתם, מעבר חציה . רמזור. תמרור. כללי זהירות ברכיבה על אופניים. חשיבות תפילת הדרך.  מתאים לסכום נושא זהירות בדרכים או כהכנה לחופשת הקיץ לילדים.

מימי הפרה הולכת לאיבוד

העלילה : יוסי גר במושב ביחד עם פרתו "מימי". יום בהיר אחד מחליטה מימי לצאת מהמושב לבקר את דודתה בעיר הגדולה. כשיוסי מגלה שמימי נעלמה, הוא מחליט בעזרת הקהל לצאת לחפש אותה בעיר הגדולה.

כללי זהירות בדרכים

 1. בעיר הוא פוגש אנשים המסבירים לו את כלל הזה"ב:

 2. מהו מעבר חצייה .

 3. משמעות פעולת הרמזורים.

 4. משמעות התמרורים.

 5. התנהגות נכונה בחציית כבישים.

 6. מהם משמרות הזה"ב.

 7. מיקום נכון למשחק בכדור.

 8. חבישת קסדה בנסיעה באופניים.

 9. תפילת הדרך.
  ועד כמה חשובה מצוות ונשמרתם לנפשותיכם מאד.

  גם מימי נעזרת בשוטר תנועה שמכוון אותה ולוקח אותה לנוח. יוסי מחליט לאחר חיפושיו לגשת לבית הכנסת ולהתפלל להשם שיעזור לו למצוא את מימי .הוא פוגש שם את הרב שמסביר לו על השגחה פרטית , לבסוף גם הוא פוגש גם את מימי וכולם שמחים

WATSUP.png
bottom of page