• אלון חכשור

הפעלה לילדים בתלמוד תורה בית -קל
סיפורם של קמצא ובר קמצא

0 views0 comments
WATSUP.png