top of page
Microphone

הצגה לילדים | המעיין הלבן

IMG_6141
אוקטובר 12 533
P1010337
P1010338
P1010336

גילאי: 4-12

זמן: שעה

הצגה בנושא תשובה - המעיין הלבן

העלילה: סיפור העלילה מתרחש לפני כ200 שנה לערך ברוסיה. הדמיות המרכזיות הם ילדים בניהעלילה: סיפור העלילה מתרחש לפני כ200 שנה לערך ברוסיה. הדמיות המרכזיות הם ילדים בני    10 -12 שניאור זלמן ( לימים בעל התניא ) ואחיו יהודה לייב.
בטיול שהם עורכם ליד הכפר הם מגלים שהנחל שזורם ליד הכפר -ממנו שתו אנשי הכפר הפך שחור עקב קללת  אקים-מכשף קנאי מהכפר הסמוך. הם מתייעצים עם הקהל כיצד ניתו לפעול ומחלטים יחד שיש להתפלל להשם וכך עושים בעזרת הקהל. בנתיים יהודה לייב חוזר לחצר ביתם שם הוא פוגש את קטרינה- המשרתת הגוייה שלהם ,שנותנת לו תפוח טרי מהעץ שבגינה שלהם. היא לא ידעה שהתפוח הוא ערלה ( מדרבנן ).
כשחוזר אחיו שניאור זלמן ומגלה זאת , הא מסביר לאחיו את חומרת העניין וכיצד ניתן לעשות תשובה על כך. כחלק מהעניין שניאור מסביר לו את חשיבות עניין הטהרה והם מחליטים למצוא מעיין חי בהר שליד הנחל. הם חופרים שם ומגלים מעיין חי , הם טובלים ומטהרים. מי המעיין זורמים מהברכה שנוצרה לנחל ומרפאים את מי הנחל השחורים שהופכים להיות לבנים וזכים כבתחילה.
מסרים : הקפדה על כשרות המאכלים. התשובה מהותה ודרכה. התפילה כחלק מהתמודדות.
מושגים המתבארים: זך ונקי. ערלה. . תשובה . טהרה-טומאה. מקווה   

WATSUP.png
bottom of page