top of page
Microphone

הצגה חינוכית | רבי עקיבא ורחל

DSC00508
DSC00488
DSC00490
DSC00484
DSC00483
P1010328
P1010327
P1010324
P1010325
P1010322
P1010320
P1010313
P1010315
P1010311
P1010306
P1010118
DSC00514

גילאי: 3-12

זמן: שעה

הצגה עם מסר חינוכי -  מי שמנסה מצליח

העלילה מתרחשת לפני כ 150 שנה ברוסיה  . פתחיה גיבור הסיפור היה סוחר עצים ידוע. והוא נוהג לנסוע לחגי תשרי לרבי שלו -הצדיק רבי שלום דובער. באמצע ליל שמחת תורה מגיע, הצדיק רבי שלום דובער ונכנס לבית הכנסת הוא רואה את החסידים שמחים ורוקדים,  ומברך אותם. לבסוף פונה לר’ פתחיה- סוחר העצים, ושואל אותו על מעשיו בחורף הקרב ובא. הלה משיב לו שבחורף כבכל שנה הוא נוסע עם פועליו ליער לחטוב עצים למחסן העצים שלו. הרבי שוב שואל "האם גם במשך חג החנוכה יהיה ביער?" ור’ פתחיה משיב שאכן כך. הרבי מבקש ממנו בקשה מוזרה- "השנה תיקח בבקשה איתך את נרות החנוכה לכל מקום שתלך!" מבקש ממנו הרבי ומברך אותו לשלום. ר’ פתחיה לא מבין את פשר ההוראה המוזרה הזו אך מחליט לקיים אותה למרות הכל.

החורף מגיע ור’ פתחיה והפועלים יוצאים ליער. סכום כסף גדול מגיע לידיו של פתחיה מאחד הנסיכים,לרוע המזל אחד הפועלים הרעים שלו, רואה את סכום הכסף  מגיע לידיו וחומד אותו. הוא מחליט לשדוד את פתחיה …ואכן באחד הלילות הוא מתנפל עליו קושר אותו לעץ ולוקח את כספו….

ר’ פתחיה נזכר בהוראת הרבי ומבקש בקשה אחרונה להדליק את נרות החנוכה שהיו ברשותו .  הפועל הרשע מסכים לכבד את בקשתו.    ,רבי פתחיה מדליק את החנוכיה,ומתפלל לנס שאכן קורה לו כאשר שומר היערות רואה את הנרות הדולקים .בתחילה חושב שמנסים להצית את היער… אך שמתקרב רואה את הנעשה, ותופש את הפועל הרשע ומוסר אותו לידי המשטרה .

 

הצגה מותחת ומעניינת עם המון מסר יהודי לחג חנוכה

WATSUP.png
bottom of page