top of page
Microphone

הצגה לפסח - יציאת מצרים

IMG_7431
IMG_7438
IMG_7434
IMG_7437
IMG_7443
nmrho
P1010252
IMG_7439
P4130728
P1010253

גילאי: 4-12

זמן: שעה

הצגה לחג הפסח -  יציאת מצרים

ההצגה מתחילה בבית של מענדי שאמא מבקשת ממנו לנקות את הבית לפני פסח , הוא לא מבין על מה ולמה ולכן אמא מזמינה את סבא שלו שיבוא לדבר איתו.
סבא לוקח את מענדי על כנפי הדימיון למצרים לתקופת יציאת מצרים....
המצרים החליטו שהפתרון הטוב ביותר ל"בעיה היהודית" יהיה שעבוד. היהודים נאלצו לעבוד עבודת פרך, לבנות ערים ובתי אוצר לפרעה, אך בכל זאת המשיכו להתרבות, ולפרעה היה נראה שהם מתרבים בקצב מפחיד. .
בינתיים, מצבם של בני ישראל במצרים נעשה גרוע מיום ליום "ותעל שוועתם אל האלהים מן העבודה".
ה' שולח את משה. כשהוא משתמש בארבע לשונות של גאולה הוא מבטיח להוציא את בני ישראל ממצרים, לשחרר אותם מעבדותם, לגאול אותם, ולקחת אותם לו לעם הנבחר בהר סיני. לאחר מכן הוא יביא אותם אל הארץ המובטחת, אותה הבטיח לאבותינו למורשת עולם.
עשר המכות
המכות היו:
1) דם אהרון מכה ביאור והמים הופכים לדם;
2) צפרדע נחילי צפרדעים מציפים את מצרים
3) כינים ראשי המצרים מתמלאים כינים ושרצים. פרעה עדיין מתעקש.
4) ערוב המוני חיות פרא פולשות אל הערים;
5) דבר מגיפה קטלנית הורגת את כל חיות הבית;
6) שחין שלפוחיות מכאיבות מייסרות את המצרים;
7) ברד ברד מעורב באש יורד מן השמים ומחריב את כל היבול. עדיין "ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר ה' ביד משה".
המצרים כבר סבלו יותר מדי. הם מתחננים לפרעה לשחרר את היהודים. כאשר משה בא אל פרעה ומזהיר אותו מפני המכה השמינית, פרעה אומר: רצונכם לעבוד את ה'? אתן רק לגברים ללכת ואילו הנשים והילדים ישארו במצרים. משה אומר: לא, כולנו צריכים ללכת, הגברים, הנשים והילדים, הצאן והבקר "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". פרעה מסרב שוב, ואז מגיעות המכות השמינית והתשיעית.
8) ארבה נחילי ארבה משחיתים את כל היבול ואת כל הצמחיה; (הנה קישור למאמר מפורט על מכת ארבה)
9) חושך חשיכה עבה וממשית עוטפת את כל ארץ מצרים.
ה
ואז מביא השם את המכה העשירית על מצרים.
10) בחצות הלילה, אור לט"ו בניסן באותה שנה, מומתים כל בכורי מצרים.
יציאת מצרים
מותם של בכורי מצרים שובר סוף-סוף את התנגדותו של פרעה, ולא רק שהוא מסכים אלא ממש מגרש את בני ישראל מארצו. אז הם עוזבים במהירות, לבצק שהכינו לדרך אין זמן לתפוח, וכל המזון שהם לוקחים עימם הוא ללא שאור. לפני שהם עוזבים הם שואלים מהמצרים זהב, כסף ופריטי לבוש.
הילדים הקטנים מתעללים בפרעה שהוא מגיע באמצע הלילה לחפש את משה ואהרון. לצללי השיר המפורסם "פרעה בפיג'מה האמצע הלילה...
בני ישראל מצווים לחגוג בכל שנה את היום בו יצאו ממצרים, על-ידי הסרת כל חמץ ושאור מבתיהם ורכושם במשך שבעה ימים, אכילת מצה, וסיפור נס יציאת מצרים לבניהם ולבנותיהם.

WATSUP.png
bottom of page