top of page
  • YouTube
  • Snapchat
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook

המופע החסידי

תיאטרון בובות יהודי לילדים המשלב שחקן ותיאטרון צלליות. מוגש בשפה קלה ומשעשעת המותאמת לילדים

שיתוף פעיל וחוויתי של הקהל במהלך הצגת התיאטרון.

ההצגות כולם בעלי תוכן דתי חינוכי, ומבוססות על אגדות חז"ל או סיפורי צדיקים המעובדים לילדים בנושאים שונים. התוכן המוצג בתיאטרון בובות שלנו מעובד בהתייעצות עם אנשי חינוך כדי שהמסר העמוק יובן גם לילדים

- ההצגות שלנו -

ההצגות שלנו